หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ อายุ15 ปีขึ้นไป

   เรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์เจ้าของภาษากับ C-Bright เน้นคุณภาพและมาตรฐานเสริมสร้างทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ เริ่มต้นจากระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนตลอดจนพัฒนาไปถึงระดับ Advance

Contact Us

  • Facebook Social Icon
  • White Instagram Icon

Tel: 086-476-5755, 075-315848

Email: cbrightnakhonsi.th@gmail.com

Address

338 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช