หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 5-14 ปี

        เรียนภาษาอังกฤษเข้มข้นกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์และเทคนิคต่างๆ พร้อมกิจกรรมเสริมหลักสูตรหลากหลายที่สรรค์สร้างให้นักเรียนรักภาษาอังกฤษมากขึ้น มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการ พูด ฟัง อ่าน เขียนและได้ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ฝึกการออกเสียงและอ่านได้อย่างเป็นธรรมชาติ

Contact Us

  • Facebook Social Icon
  • White Instagram Icon

Tel: 086-476-5755, 075-315848

Email: cbrightnakhonsi.th@gmail.com

Address

338 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช