หลักสูตรภาษาอังกฤษ

       เรียนภาษาอังกฤษสุดสนุกกับอาจารย์เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์ และเทคนิคต่างๆพร้อมหลักสูตรที่หลากหลาย เน้นคุณภาพ และมาตรฐานเสริมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน มีอุปกรณ์การสอนที่ครบครัน บวกด้วยกิจกรรมต่างๆที่ผู้เรียนมีส่วนร่วม

Contact Us

  • Facebook Social Icon
  • White Instagram Icon

Tel: 086-476-5755, 075-315848

Email: cbrightnakhonsi.th@gmail.com

Address

338 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช