Our News

Search

สอบ TOEIC เริ่มต้นยังไง? สอบแล้วดีอย่างไร?

หากคุณกำลังมองหางานในตำแหน่งดีๆ หรือในองค์กรชั้นนำ คะแนนสอบ TOEIC มักเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่องค์กร และบริษัทชั้นนำเหล่านั้นต้องการ โดยเฉพาะในสายงานด้านการบิน การท่องเที่ยว การโรงแรม รวมไปถึงสายงานอื่นๆ ที่ต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติในการทำงาน

การสอบ TOEIC หรือชื่อเต็มๆ คือ Test of English for International Communication เป็นข้อสอบที่ทำขึ้นมาเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไป สำหรับคนทำงาน นักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมการทำงาน โดยข้อสอบ TOEIC ปัจจุบัน จะมี 2 รูปแบบคือ Listening & Reading Test และ Speaking & Writing Test ซึ่ง ณ ปัจจุบันจะนิยมสอบแบบแรกมากกว่าค่ะ โดยจะขอพูดถึงรูปแบบแรกคือ Listening & Reading Test เป็นหลัก

รูปแบบการสอบ: ข้อสอบปรนัย ให้เลือกคำตอบและทำข้อสอบลงในกระดาษ ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการฟัง (listening part) มี 100 ข้อ และส่วนการอ่าน (Reading Part) มี 100 ข้อ รวมเป็น 200 ข้อ

เวลาในการสอบ: 2 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น Listening Part 45 นาที และ Reading Part 75 นาที การสอบในส่วนแรกจะทำไปพร้อมๆกับเทป ส่วนส่วนหลังผู้สอบจะต้องบริหารเวลาเอง

การให้คะแนน: 10-990 คะแนน

โดยจะแบ่งระดับการใช้ภาษาอังกฤษตามช่วงคะแนน ดังต่อไปนี้ที่มารูปภาพ: https://www.opendurian.com/news/toeic/

เนื้อหาที่ใช้สอบ:

Listening Part – 100 ข้อ (45 นาที)

- Photographs (รูปภาพ)

- Question- Response (ถาม-ตอบ)

- Conversations (บทสนทนา)

- Short Talks (ฟังการบรรยายจากผู้พูด)

Reading Part – 100 ข้อ (75 นาที)

- Incomplete sentence (เติมคำลงในประโยค)

- Error identification or text completion (หาส่วนที่ผิด หรือ เติมคำให้สมบูรณ์ในเนื้อเรื่อง)

- Reading Comprehension (การอ่านเพื่อความเข้าใจ)

และด้านล่างเป็นตัวอย่างข้อสอบในส่วนของ Incomplete sentence

1. Can you explain all the ______ I see on my pay statement?

A. deduct

B. deductions

C. deductibles

D. deducting

ขั้นตอนสมัครสอบ TOEIC

เปิดให้สอบวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 2 รอบ เช้า 09.00 น. - 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.

ค่าสมัครสอบ TOEIC 1,500 บาท

ขั้นตอนสำรองที่นั่งสอบ TOEIC

สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทางสองช่องทาง คือ

โทร 02-260-7061 หรือ 02-259-3990 สำหรับสาขากรุงเทพฯ

อีเมล์ toeic@cpathailand.co.th หรือ toeic@cpathailand.co.th

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ

บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ

นำเงินไปชำระค่าสอบ 1,500 บาท

อุปกรณ์เครื่องเขียน

ศูนย์สอบ TOEIC

ศูนย์สอบกรุงเทพฯ อาคาร BB Tower ชั้นที่ 19 ห้อง 1907 ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 21 กรุงเทพ 10110 โทร 02-2607061, 02-259-3990ที่มารูปภาพ: http://cpathailand.co.th/

สำหรับศูนย์สอบภาคใต้ ให้คอยติดตามข่าวสารของศูนย์สอบดังต่อไปนี้ค่ะ เนื่องจากทางศูนย์จะเปิดรับสมัครเป็นครั้งคราว

จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชราชภัฏนครศรีธรรมราช

โทร: 075-809835

Email: phanit_phe@nstru.ac.th

จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่)

- ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทร: 074-28-2205

Email: chuleeporn.s@psu.ac.th

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สถาบันภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ (หอสมุดใหม่)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โทร: 077-913-337 / 081-891-7774

Email: sruli1999@gmail.com

คะแนน TOEIC เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?

มาถึงตรงนี้ หลายคนอาจจะสงสัยว่า คะแนน TOEIC เอาไปใช้อะไรได้บ้าง ทำไมต้องสอบ หลักๆเลยคือ “เอาไว้สมัครงาน และอัพเงินเดือน" บริษัทโดยทั่วไปจะกำหนดให้ผู้สมัครงานมีคะแนน TOEIC ที่ 550 คะแนน หากเป็นสายงานที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักคะแนนก็จะสูงขึ้นไป และบางที่จะมีค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานที่มีคะแนนสูงๆ อัตราค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ตั้งแต่ 2,000 – 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงคะแนนที่ได้ และนโยบายของบริษัทค่ะ

เห็นอย่างนี้แล้ว หากใครสนใจติวสอบ TOEIC สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามคอร์สเรียน ได้ที่ สถาบัน C-Bright เรามีอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์การสอนอย่างมากมายพร้อมให้ความรู้และเทคนิคในการตอบข้อสอบค่ะ

263 views0 comments

Contact Us

  • Facebook Social Icon
  • White Instagram Icon

Tel: 086-476-5755, 075-315848

Email: cbrightnakhonsi.th@gmail.com

Address

338 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช