Contact Us

  • Facebook Social Icon
  • White Instagram Icon

Tel: 086-476-5755, 075-315848

Email: cbrightnakhonsi.th@gmail.com

Address

338 ถนนกะโรม ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Our News

Search

สอบ TOEIC เริ่มต้นยังไง? สอบแล้วดีอย่างไร?

หากคุณกำลังมองหางานในตำแหน่งดีๆ หรือในองค์กรชั้นนำ คะแนนสอบ TOEIC มักเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่องค์กร และบริษัทชั้นนำเหล่านั้นต้องการ โดยเฉพาะในสายงานด้านการบิน การท่องเที่ยว การโรงแรม รวมไปถึงสายงานอื่นๆ ที่ต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติในการทำงาน

การสอบ TOEIC หรือชื่อเต็มๆ คือ Test of English for International Communication เป็นข้อสอบที่ทำขึ้นมาเพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษโดยทั่วไป สำหรับคนทำงาน นักศึกษาที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมการทำงาน โดยข้อสอบ TOEIC ปัจจุบัน จะมี 2 รูปแบบคือ Listening & Reading Test และ Speaking & Writing Test ซึ่ง ณ ปัจจุบันจะนิยมสอบแบบแรกมากกว่าค่ะ โดยจะขอพูดถึงรูปแบบแรกคือ Listening & Reading Test เป็นหลัก

รูปแบบการสอบ: ข้อสอบปรนัย ให้เลือกคำตอบและทำข้อสอบลงในกระดาษ ข้อสอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการฟัง (listening part) มี 100 ข้อ และส่วนการอ่าน (Reading Part) มี 100 ข้อ รวมเป็น 200 ข้อ

เวลาในการสอบ: 2 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น Listening Part 45 นาที และ Reading Part 75 นาที การสอบในส่วนแรกจะทำไปพร้อมๆกับเทป ส่วนส่วนหลังผู้สอบจะต้องบริหารเวลาเอง

การให้คะแนน: 10-990 คะแนน

โดยจะแบ่งระดับการใช้ภาษาอังกฤษตามช่วงคะแนน ดังต่อไปนี้ที่มารูปภาพ: https://www.opendurian.com/news/toeic/

เนื้อหาที่ใช้สอบ:

Listening Part – 100 ข้อ (45 นาที)

- Photographs (รูปภาพ)

- Question- Response (ถาม-ตอบ)

- Conversations (บทสนทนา)

- Short Talks (ฟังการบรรยายจากผู้พูด)

Reading Part – 100 ข้อ (75 นาที)

- Incomplete sentence (เติมคำลงในประโยค)

- Error identification or text completion (หาส่วนที่ผิด หรือ เติมคำให้สมบูรณ์ในเนื้อเรื่อง)

- Reading Comprehension (การอ่านเพื่อความเข้าใจ)

และด้านล่างเป็นตัวอย่างข้อสอบในส่วนของ Incomplete sentence

1. Can you explain all the ______ I see on my pay statement?

A. deduct

B. deductions

C. deductibles

D. deducting

ขั้นตอนสมัครสอบ TOEIC

เปิดให้สอบวันจันทร์ถึงวันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 2 รอบ เช้า 09.00 น. - 12.00 น. และช่วงบ่าย 13.00 น. - 16.00 น.

ค่าสมัครสอบ TOEIC 1,500 บาท

ขั้นตอนสำรองที่นั่งสอบ TOEIC

สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ทางสองช่องทาง คือ

โทร 02-260-7061 หรือ 02-259-3990 สำหรับสาขากรุงเทพฯ

อีเมล์ toeic@cpathailand.co.th หรือ toeic@cpathailand.co.th

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันสอบ

บัตรประจำตัวประชาชนที่ไม่หมดอายุ

นำเงินไปชำระค่าสอบ 1,500 บาท

อุปกรณ์เครื่องเขียน

ศูนย์สอบ TOEIC

ศูนย์สอบกรุงเทพฯ อาคาร BB Tower ชั้นที่ 19 ห้อง 1907 ถนนอโศกมนตรี ซอยสุขุมวิท 21 กรุงเทพ 10110 โทร 02-2607061, 02-259-3990ที่มารูปภาพ: http://cpathailand.co.th/

สำหรับศูนย์สอบภาคใต้ ให้คอยติดตามข่าวสารของศูนย์สอบดังต่อไปนี้ค่ะ เนื่องจากทางศูนย์จะเปิดรับสมัครเป็นครั้งคราว

จังหวัดนครศรีธรรมราช

- ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชราชภัฏนครศรีธรรมราช

โทร: 075-809835

Email: phanit_phe@nstru.ac.th

จังหวัดสงขลา (หาดใหญ่)

- ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทร: 074-28-2205

Email: chuleeporn.s@psu.ac.th

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- สถาบันภาษา ชั้น 4 อาคารหอสมุดและศูนย์สารสนเทศเฉลิมพระเกียรติ (หอสมุดใหม่)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โทร: 077-913-337 / 081-891-7774

Email: sruli1999@gmail.com

คะแนน TOEIC เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?

มาถึงตรงนี้ หลายคนอาจจะสงสัยว่า คะแนน TOEIC เอาไปใช้อะไรได้บ้าง ทำไมต้องสอบ หลักๆเลยคือ “เอาไว้สมัครงาน และอัพเงินเดือน" บริษัทโดยทั่วไปจะกำหนดให้ผู้สมัครงานมีคะแนน TOEIC ที่ 550 คะแนน หากเป็นสายงานที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักคะแนนก็จะสูงขึ้นไป และบางที่จะมีค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานที่มีคะแนนสูงๆ อัตราค่าตอบแทนโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ตั้งแต่ 2,000 – 5,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงคะแนนที่ได้ และนโยบายของบริษัทค่ะ

เห็นอย่างนี้แล้ว หากใครสนใจติวสอบ TOEIC สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามคอร์สเรียน ได้ที่ สถาบัน C-Bright เรามีอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์การสอนอย่างมากมายพร้อมให้ความรู้และเทคนิคในการตอบข้อสอบค่ะ

179 views